Delivery Information


Thank you for your interest in ANTONIYA EFTIMOVA fashion brand!

This information is only available in Bulgarian for the moment. Please excuse us!

For more info and orders you can Contact Us here:

  • In our "Live chat" 
  • By e-mail: info@antoniyaeftimova.com
  • By phone: +359883346060
  • In our Instagram: @antoniyaeftimova
  • In our Facebook Page: ANTONIYA EFTIMOVA


ДОСТАВКА

1. Доставката на поръчката се извършва само за успешно приети поръчки, на точен адрес, посочен от Потребителя, по избрания от него начин.

2. Потребителят се съгласява, че доставката ще се извършва в срокове и часови интервали, съобразени с условията на съответната куриерска фирма.

3. Стойността на транспортните разходи за доставка НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките.

4. Всички поръчки направени след 15.00ч. се обработват и изпращат на следващия работен ден. Всички поръчки направени в събота и неделя ще бъдат обработени и изпратени в понеделник.

5. Търговецът не носи отговорност, ако Потребителя не бъде намерен на посочения от него адрес в срока на доставката, в които случаи условията и начините на получаването на стоката ще бъдат определени в зависимост от общите условия на съответния куриер или поща, като в тези случаи Потребителя се съгласява да поеме за своя сметка разходите възникнали допълнително поради неполучаване на стоката в първоначално предвидения срок.

6. Търговецът не носи отговорност за причинени вреди/щети по стоките при транспортирането им, но е насреща със съдействие за разрешаване на проблема.


ВРЪЩАНЕ и РЕКЛАМАЦИЯ

1. Потребителя има право да се откаже от договора в 14 – дневен срок, считано от датата на получаване на стоките от Потребителя. Правото на отказ е валидно, само ако е упражнено в срока по настоящата точка чрез попълване на форма „Връщане на стока“ в сайта от страна на Потребителя и изчерпателно посочване на причините за това.

2. При отказ от договора, Потребителя е длъжен да върне стоката в ненарушен търговски вид, в срок не по – късно от 14 дни, считано от датата, на която е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора, с опция за преглед на пратката, като има право да избере куриерски услуги, различни от първоначално използваните от търговеца.

3. Разходите за връщане на стоката при упражнено право на отказ са за сметка на Потребителя.

4. При упражнено право на отказ от договора, платената от Потребителя цена се възстановява от търговеца в срок от 3 дни, считано от датата, на която търговеца е получил обратно върнатата стока, посредством първоначално използваното от Потребителя платежно средство. Суми не се възстановяват на Потребителя в случай, че върнатата стока е във нарушен търговски вид. При упражнено право на отказ от договора, търговеца не възстановява направените от потребителя транспортни разходи.

5. Потребителя има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното в 14-дневен срок от получаването на стоката, чрез попълване на форма „Връщане на стока“ в сайта както и на посочения на сайта имейл адрес info@antoniyaeftimova.com, като трябва да посочи предмета на рекламацията /производствен дефект, получена стока във вид или размер, различни от поръчаните/, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията и адрес за контакт, ведно с всички документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното (вкл. снимков материал).

6. При рекламация Потребителя може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума.

7. Връщането на стоката при рекламация се осъществява при условия, че стоката е в запазен добър търговски вид, не са налице използване и повреди, причинени от неправилна употреба /стоката НЕ е носена, скъсана, надраскана, прана, гладена, със следи от грим/.

8. При упражняване правото на рекламация, Потребителя се задължава, стоката да бъде върната с опция за преглед на пратката.

9. Разходите за доставка на нови стоки вследствие на рекламация, включително при замяна на стоки, са за сметка на търговеца, освен ако несъответствието се дължи на обстоятелства, за които търговецът няма вина, включително поради грешка на Потребителя или по желание на Потребителя.

10. Разходите за доставка и връщане в случаите на рекламация се поемат изцяло от Потребителя, ако не са спазени условията на т.7 от този раздел.

11. При надлежно предявена рекламация от Потребителя и изразено желание за възстановяване платената сума, същата ще бъде върната в срок от 3 дни, считано от датата на която търговеца е получил обратно върнатата стока във вид, съгласно т.7 от този раздел.

NATIONAL SHIPPING

1-3 business days

EXCHANGE POLICY

Return on all items

ONLINE SUPPORT

Instant live chat

MAKE A GIFT

Purchase a gift certificate